Изберете страница

Добре дошли в 109 ОУ "Христо Смирненски"

(816) 818-1026

60 ГОДИНИ 109 ОУ

удивителен знак - GIFMANIA

                     

 

                                                                                                                                           

СЪОБЩЕНИЯ

Състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката през учебната 2018/2019 г. за поредна година в 109 ОУ ще се проведе състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас....

повече информация

Проект „Подкрепа при БАК“

Проектът "Подкрепа при БАК" е финансиран от Фонда на БМЧК за подпомагане и оптимизиране на дейностите на Български младежки Червен кръст. Основната цел на проекта е повишаване и укрепване на капацитета на разширения състав на МАЕ - София, към който се включват...

повече информация

(440) 227-6518

Уважаеми родители и ученици, Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г. През тази учебна година на 11 ноември 2018 г. (неделя) ще се проведе Двадесети...

повече информация

(617) 979-8404

На 18.10.2018г. учениците от 1 А и 1 Б класове бяха на екскурзия в гр. Долна баня във фермата за щрауси и гр. Костенец, а 4 А, 4 Б и 4 В класове посетиха гр. Плевен и Панорама „Плевенска епопея 1877г.“. На 19.10.2018г., 3 А, 3 Б, 3 В и 3 Г класове участваха в...

повече информация

Маратон на четенето – 24.10.2018г

    За поредна година 109 ОУ "Христо Смирненски" се проведе "Маратон на четенето", свързан с Националната седмица на четенето, организирана от МОН. Стартът на четенето беше даден лично от г-жа Таня Михайлова - зам.министър на образованието и науката. На традиционната...

909-251-4089

schmelze

     От днес, 22 до 26 октомври в 109 ОУ „Христо Смирненски“ по традиция ще се проведе Национална седмица на четенето, организирана от Министерство на образованието и науката. Децата на 109 ОУ обичат да четат и разказват, да откриват и опознават чудния свят, който им...

повече информация

Състезание на СБНУ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-85/27.04.2018 г./ през учебната 2018/2019 г. за дванадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските...

повече информация

Електронен дневник

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, На основание чл. 208, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование от новата учебната 2018/2019 г. 109 ОУ преминава изцяло на електронен дневник. Информацията за оценки, отсъствия и отзиви ще е ежедневна. В тази връзка отпада...

повече информация

(814) 673-3921

Ученици от 109 ОУ „Христо Смирненски“, от 18.06 до 24.06.2018г., са на летен отдих в подножието на планината Олимп, на брега на Егейско море. Слънце, вода и весели игри изпълват ваканцията. Всеки ден лагерниците посещават различни места от тази част на Гръцката...

повече информация
<7431371 (774) 331-8420
 • +2:6sb /3s="et_pb_module et_pb_bt_pb_bt_pb_bt_pb_bt_a}module et_pb_bt_pb_bt_pb_bt_pb_bt_a}module et_pb_bt_pb_bt_pb_bt_pb_bt_a}module et_pb_bt_pb_bt_pb_bt_pb_bt_a}module et_pb_bt_pb_bt_pb_bt_pb_bt_a}module et_pb_bt_pb_bt_pb_bt_pb_bt_a}module et_pb_bt_pb_bt_pb_bt_pb_bt_a}module et_pb_bt_pb_bt)_pb_bt_pb_btt7w4
 • (562) 794-l c<,_bt_pb_bt_pb_bt_a}module et_pb_bt_pb_bt)_pb_bt_pb_btt7w4
 • ]4io>]4io>]¸ 2018
 • }moduet_pb__pb_bt_a}module &oduleot4,оÑ&ogia}46Ñ&ogia6lot4,оÑ&ogia}46Ñ&ogia6lot4,оÑ&ogia}46Ñ&ogia6lot4,оÑ&ipia6lo2- .et_p>н8,c001p> 

    <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48c__3a12."ck27

 •  <4c4%1>
 • 05l52ogi Ða."5tрs 6c<30<Ða."c4clo  ."c48c_93001p>27>27 05_bt_pb_btt7w4
 • 01>
 •  <4c4%1>
 • oter-wi 0v&8"Ða."c4tle= 0>>27
 • 05l5="el/l3tlooter-w¾Ñ&nbsul; 05l5="elc<27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p>&nagia}46Ñ&o 3b aa>&nagia}46Ñ&o 3b aa>."c48c_9gia}46Ñ&o 3b a<Ða."c4v -ck27 <4c48c__3a12."ck¾Ñ&nbsul;=elc<Ða."5tрs 8c_9300<Ða."c4ad3&i>01>
 • &i>0%1>
 • &nbs0a."c48c_93001p>&n4om'>(562) 79le &odulea."c4dtop  <4c48c__3a12."ckom'>(562) 79<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p>&naM0sbtt7w4<4duleot<Ða."c4afrikaans."c48c_9Ða."54;<4c48c__3aia}46Ñ&ogi5tрs 6c41<Ða."c4albanian."c48c_9Ða." 05l51&ogi5tрs 6c41a}46Ñ&ogi8"Ða."c4arabic."c48c_9Ða."50Ða."5tÑ1s 6c41a}46Ñ&ogi8"Ða."c4belarusian."c48c_9>oter-4Ða."51a}46Ñ&ogi8"Ða."c4catal2n."c48c_9="elc<Ða.5 05l5sp;<4cda61a}46Ñ&ogi8"Ða."c4chinesle=" 01p>&nb8Ða.5 9a61a}46Ñ&ogi8"Ða."c4chinesl-simplifipb_bt_pb_b}modul &nbs093001p>&nbs="elc <27>27 6Ñ&ogi8"Ða."c4czec_3a12."c2 05l5="8bsp;6Ñ&ogi8"Ða."c4dani__3a12."ck4Ða."5tÑc001p> 6Ñ&ogi8"Ða."c4dutc_3a12."c257w4<4sp;<4c3001p>oter-w48c_93/a>8 9a61a}46Ñ&ogi8"Ða."c4edtonian."c48c_9tlooti>8 f="elc12."clda61a}46Ñ&ogi8"Ða."c4finni__3a12."c27oter-w48c_93/a>oter- 05l5="elcoter-4Ða."51a}46Ñ&ogi8"Ða."c4icelandica}46Ñk27 05l5="elci5tрs 6c41a}46Ñ&ogi8"Ða."c4japanesle=" 2f f="elc}modulda61a}46Ñ&ogi8"Ða."c4kore2n."c48c_9="elc et_p48c__3a10."c49a61a}46Ñ&ogi8"Ða."c4latvian."c48c_93001p>oter-4>  et_p48c__346Ñ&o 3b 3001p>oter- 05l51a}46Ñ&ogi8"Ða."c4romanian."c48c_2Ða."5tрca6ap;<4cda6 1a}46Ñ&ogi8"Ða."c4russian."c48c_2Ða."5tÑ 1a}46Ñ&ogi8"Ða."c4 rbian."c48c_21et_p48c__34Ñ&ogi1s 6c41a}46Ñ&ogi8"Ða."c4slovak."c48c_21et_p 05l5sp;<4c<Ða."5tÑc8bsp;6Ñ&ogi8"Ða."c4slovenian."c48c_21et_p 05l5sp;<4c<Ða."c__3a12."ck 6Ñ&ogi8"Ða."c4b4d0i__3a12."ck27oter-457w4<4tle ob&ogi8"Ða."c4swedi__3a12."c8p;<4c<Ða."c__3a1/a>562) 79le &od="elc5tрs 6c1/a> < 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48cjpg" 4,оcjpg" 4,о-and_ck27 05l5="elc<Ða."5tрs 6c<Ða."c48c_93001p> <4c48cjpg" 4,оcjpg" 4,о-miggi ck27